Introduction

Organisational Structure

River Systems in Karnataka

Irrigation in Karnataka

Projects

Global Expression of Interest

Archives

Home

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 . ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಲು ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ಜಸಂಇ 146 ಸೇಅವಿ 2021 ದಿ: 26-11-2021

 . Nomination of Nodal Officer to function as Chief Data Officer for the Water Resources Department as per National Data Sharing and Accessibility Policy(NDSAP) vide Office Memorandum WRD 147 SEAV 2021 Dtd 24-11-2021

 . 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾ ವಹಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸೇವಾ ವಹಿ (ESR) ಮೂಲಕವೇ ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಜಸಂಇ/141/ಸೇಅವಿ/ 2021 ದಿ: 10-11-2021

 . ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಜಸಂಇ/143/ಸೇಅವಿ/ 2021 (ಇ) ದಿ: 10-11-2021

 . ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ನಂ.1, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಉಪವಿಭಾಗ , ನಾಗವಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಜಸಂಇ 72 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2019 (ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 18-06-2021.

 . ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಜಸಂಇ 178 ಸೇಇಸಿ 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 23-09-2021.

 . ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (Dam Safety Review Panel) ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಜಸಂಇ 07 ಅಭಯೋ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:12-08-2021.

 . ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ (ಡ್ರಿಪ್) ಹಂತ-2 ಮತ್ತು ಹಂತ-3 ರ ರೂ.1500.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂ: ಜಸಂಇ 15 ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:06-07-2021.

 . ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಹಾಗು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಅ/ಇಎಸ್ಎ/01/ಹೈ.ಕ/ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ/2020-21 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 27-10-2021.

 . ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಾಹನದ ಮೊಹರ್ ಬಂದ್ ಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಂ.1, ಜಲಮಾಪನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ ಇವರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಮಾವಿಹಾ/ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ-3/ವಾಹನ ಹರಾಜು/2021-22/431 05-08-2021.

 . ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-04-2021 ರಿಂದ 31-03-2022 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ/90/ ಎಸ್ಎಎಸ್/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 19-07-2021.

 . ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ/83/ಪಿಡ್ಲೂಸಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05-03-2021.

 . 2009 ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ (ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಅ/ಇಎಸ್ಒ/38/ಕಿ.ಇಂ/ಜೇ.ಪ/2020-2021/ ದಿನಾಂಕ:21-12-2020.

 . ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್/ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್)ಗಳ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2016 ರಿಂದ 31.12.2019 ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01.01.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಜಸಂಇ/104/ಸೇಸಕಿ/2016 ದಿ: 07.10.2020

 . ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೊಂಡ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 30 ಸ್ವೀಮರ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03/08/2020

 . ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಎ.ಸಿ.‍‍‍ಐ.ಡ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್.ಎಂ ಕಛೇರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ("Supply of Manpower Personnel of different category to ACIWRM,Bengaluru") k/W-4 ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಏಜೆನ್ಸಿದಾರರು/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ) ಸಂಖ್ಯೆ:ACIWRM/CE/MP/2020-21/01, ದಿನಾಂಕ:28/07/2020

 . 2009 ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ (ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ವೃಂದದ (ಕರಡು) ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಇಎಸ್ಒ/38/ಕಿ.ಇಂ/ಜೇ.ಪ/2020-2021/ ದಿನಾಂಕ:02-06-2020.

 . ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜ.ಸಂ.ಇ 27 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2019 (ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07/05/2020

 . ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಗ್ರೂಪ್ - ಡಿ ನೌಕರ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಧೀರ್ಘಾವಧಿ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಇ ಎಸ್ ಡಿ/ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ/2019-2020/ದಿನಾಂಕ:17.03.2020.

 . ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ:2368;2011 ಹಾಗು ರಿವ್ಯೂ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂ:ಎಂ:ಎ 1151/2018 ರಲ್ಲಿ ದಿ:10.05.2019 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ The Karnataka extension of constitution Seniority to Government Servants Promoted on the basis of Reservation (to the posts in the civil services of the State) Act 2017 ರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಬಿಎಸ್ ;18;ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ :ಅಧೀಕ್ಷರು :ಅಂ.ಜೇ.ಪ:2019-20 ದಿನಾಂಕ:17.09.2019

 . ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ನಂ. 04, ಹಾವೇರಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 180 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2019 (ಇ), ದಿನಾಂಕ 27-02-2020

 . ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ/ನೇಮಕವಾಗುವ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಡ್ದಾಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಜಸಂಇ 2 ಸೇಸಕಿ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:04.02.2020

ಸಕಾಲದ ಕುರಿತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಆಸುಇ 21 ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:27.01.2020.

ಕನ್ನಡ .

English

 . ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿ (Technical Sub Committee) ಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಜಸಂಇ 124 ಕೆಬಿಎನ್ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿ:23.01.2020

 . 2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇತನಗಳ ಅಂದಾಜು ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಆಇ 06 ಬಿಪಿಇ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:03.01.2020

 . 2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಆಇ 4(ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿ:13.12.2019

 . ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕದ ನಿರ್ಧರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 05 (ಇ)/ಸೇನಿಸೇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 25.11.2019.

 . Official Memorandum for Revision of maximum qualifying service for purpose of earning full pension - clarification regarding/vide ltr NO. FD 2 SRS 2019, Bangalore, Dated 04.05.2019.

 . ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2009 ಹಾಗೂ ತದನಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಇಂ/ಕಿಇಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮತ/ ಇಚ್ಛಾಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಸಂಇ 06 ಸೇಎಸು 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 05.12.2019.

 . ಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆ, ಜಲಾಶಯ, ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಬಾಂದಾರ, ಕುಂಟೆ, ಮಡಗು ಹಾಗು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಜ.ಸಂಇ 272 ಕೆಬಿಎನ್ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 29.11.2019

 . ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ/ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ನೇಮಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮತ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :RNI No. KARBIL/2001/47147 ದಿನಾಂಕ 27.11.2019.

 . ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :RNI No. KARBIL/2001/47147 ದಿನಾಂಕ 27.11.2019 (ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಜಸಂಇ/06/ಸೇಎಸು/2015 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 27.11.2019)

 . Launch of Public Portal for Gazetted Entitlement vide Circular No.FD/09/BPA/2019 (129509)

 . ಇ-ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (e-Performance Reporting System)ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂ.ಸಿಆಸು/ಇ/05/ತಎಇ/2019 ದಿನಾಂಕ:05.11.2019.

 . ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲ/ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ "ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ" ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ:3 (ಇ):ಸೇನಿಸೇ:2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.10.2019.

 . ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ:48:ಎಸ್ಎಂಆರ್:2018 (ಭಾ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.09.2019.

 . ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನವಾದ Exit ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರ ಸಂಬಂಧದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಕ್ಲೈಮುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ:34:ಟಿಎಆರ್:2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.10.2019.

 . ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಸೂಚನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ:75:ಸೇಇವಿ:2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.04.2019.

 . ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2019ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ರಾಚುಆ:193:ಇಯುಬಿ:2019,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 20.10.2019.

 . ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಾಲಪೂರ (ಹಳೇ ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ರ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.2792.92 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 39 ಎನ್ಐಎನ್ 2018,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 17.10.2019.

. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.) ಸರ್ಕಾರದ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.10 ರಿಂದ ಶೇ. 14 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 37 ಪಿಇಎನ್ 2019,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 31.08.2019.

.ಕನ್ನಡ .

English

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ 1500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.108.00 ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 21 ಎಂಎಂಎಂ 2018,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 09.10.2019.

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.348/7 ರಲ್ಲಿ 4.00 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಿಗಮದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 12 ಎಂಎಂಜಿ 2018,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 03.10.2019.

ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ/ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ 14 ಸೇನೌವ 2019,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 19.09.2019.

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲ್ಕೂ ನಿಗಮಗಳ T.S.C., Tr.S.C., E.R.C. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದಶಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 124 ಕೆಬಿಎನ್ 2018,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 07.09.2019.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 2 (ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 06.08.2019.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಆಇ 01 ಟಿಟಿಸಿ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 24.07.2019.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು,1958ರ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ "ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 1 (ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ : 16.07.2019.

ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 05 ಎಂಬಿಐ 2019 ದಿನಾಂಕ : 31.08.2019.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೌಕೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.73.71 ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 06 ಎಂಎಂಎಂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2019.

ಸಕಾಲ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಸಿಆಸುಇ: 424: ನಾಸೇಖಾ: 2018,ದಿನಾಂಕ:13.08.2019.

ಮೆ: ಗೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫೈನರೀಸ್ (ಲಿ), ಸಮೀರವಾಡಿ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು‍ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 17 ಎನ್ಐಎನ್ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:20.07.2019.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247(ಎ) ರನ್ವಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 2 ಸನತಿ 2018/ದಿನಾಂಕ:27.05.2019.

Notification No:DPAR/146/SLC/2015, Bengaluru Dated 16.05.2019

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ.11 ಸೇಇವಿ 2019/ದಿನಾಂಕ:24.04.2019.

ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇ.136 INV 19/ದಿನಾಂಕ:21.05.2019.

ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಕೈಪಿಡಿ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮ-55-49(ಎ) ರಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಆಇ:01 ಟಿಸಿಇ 2019,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.05.2019.

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಅ/01/ಆರ್ಇಸಿ/ವಾಚಾ/ನೇಮಕಾತಿ/2018-19/ದಿನಾಂಕ:05/07/2019.

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗೂರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ -2 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಜಸಂಇ 06 ಎಂಎಂಜಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 30.05.2019

Emergency Action Plan Report of Bhadra Dam Vide Letter N0.CE/WRDO/SPMU/DRIP/Bhadra/2019-20/079:DATED:27-04-2019

Technical Bid Evaluation Report of KRS Hydro-Mechanical Works (Package-II) Vide Letter N0.CE/WRDO/SPMU/DRIP/KRS/2019-20/71:DATED:24-04-2019

Model Code of Conduct- Lokasabha General Elections 2019 ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಅ:ಇಎಸ್ಎನ್:ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ: 2018-19 ದಿನಾಂಕ:15-03-2019

National Water Awards reg ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ: 19: ಎಂಬಿಐ: 2018 (ಭಾಗ-1) ದಿನಾಂಕ: 14-01-2019

ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ/ ಹಿಂತೆಗೆತೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾಂತ್ಯ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ:61 ಟಿಎಆರ್ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 29-12-2018

ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.573.28 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ/46/ಎನ್ಐಎನ್/2016,ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:06-12-2018

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಧನ ಸಹಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯ CADWM ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅನುದಾನ (Infrastructure grant) ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 110 ಸಿಎಎಂ 2018, ದಿನಾಂಕ: 18.09.2018

Draft Rules for Amendment of Karnataka Irrigation (Levy of Water Rates) Rules, 2002 vide Notification No. WRD 272 KBN 2017(P-3) , Bangalore dated 18-09-2018

ನೈಜ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ 71 ಇಆಇ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13ನೇ ಜುಲೈ 2018.

ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಸೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಆಸುಇ:ಆಸು (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ 77 ಇಆಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:09-07-2018.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲ್ಕೂ ನಿಗಮಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು (Independent Directors), ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ (Technical Sub Committee) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರುಗಳನ್ನು, ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ (Tender Scrutiny Committee-TSC) ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ (Estimate Review Committee-ERC) ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 124 ಕೆಬಿಎನ್ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:02/08/2018.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 213 ಇಎನ್ ವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-03-2018.ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 213 ಇಎನ್ ವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16-05-2018.

ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 213 ಇಎನ್ ವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-03-2018.

ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾನುದಾನ ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 157 ಸಿಎಎಂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12-06-2018.

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 272 ಕೆಬಿಎನ್ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28-05-2018.

ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಿಡ ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 576 ವೆಚ್ಚ-12 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22-05-2018.

According Administrative Approval to NABARD work under RIDF-XXIII vide G.O. No. WRD 61 CAM 2018 , Bangalore dated 23-03-2018

According Administrative Approval to NABARD work under RIDF-XXIII vide G.O. No. WRD 60 CAM 2018 , Bangalore dated 23-03-2018

According Administrative Approval to NABARD work under RIDF-XXIII vide G.O. No. WRD 59 CAM 2018 , Bangalore dated 23-03-2018

According Administrative Approval to NABARD work under RIDF-XXIII vide G.O. No. WRD 58 CAM 2018 , Bangalore dated 23-03-2018

ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಾರು 36,854 ಹೆ. ಮುಂಗಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ಪೂರೈಸುವ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 112 ವಿಬ್ಯಾಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-03-2018.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗಲಗಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ ಎತ್ತರಿಸುವ ರೂ.32.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 08 ಹಿಅಯೋ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07-03-2018.

ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ರೂ.19.00ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 81 ಎಂಎಂಜಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07-03-2018

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಹ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳಿಗೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಜಿ. ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸಮಿತಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 25 ವಿಬ್ಯಾಇ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:28-02-2018.

Proceedings of Formation of State Level Core Group on Benchmarking of Irrigation Projects vide G.O. No. WRD 168 CAM 2017 , Bangalore dated 19-02-2018

ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಚರಕಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗಢಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಂ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 4.15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ Capital grants ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 182 ವಿಬ್ಯಾಇ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:29-01-2018

ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ/ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಯವಾಗಿ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಸಾಸಂಇ/ವಾಪ್ರವಿ/ಸಿ3/ಜಾ-ಬಿ/2017-18/4035-4135 ದಿ:30.11-2017

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕೋಡಿ- ಸದಲಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡಾಪೂರ,ವಡಗೋಲ,ನೇಜ ಹಾಗೂ ಕೋಥಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 7 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 2 ಎನ್ಐಎನ್ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:17-01-2018

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಗ್ರಮಾಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ 2568.42 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 0.471 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.107.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 76 ಎನ್ಐಎನ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08-01-2018

ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ಅಡಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಜಸಅ/ಇ ಎಸ್ ಸಿ /08/ಅಂ.ವಿ.ಅಧಿನಿಯಮ - 2016/2017-18 ದಿ 01-01-2018

ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ಭಾದಿತವಾದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಲಹಳ್ಳಿ-ಹುನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಟ್ಟು 9164 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಕುಲಹಳ್ಳಿ-ಹುನ್ನೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.73.75 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 50 ಎನ್ಐಎನ್ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:21-12-2017

ನಿಗಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ e-procurement portal ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಸಂಇ 60 ಕೆಬಿಎನ್ 2016 (ಭಾಗ-1) ದಿ: 04-12-2017.

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆಯ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ 482.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 57 ಎಂಎಂಜಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:18-11-2017

ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು 64 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.248.20 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 75 ಎನ್ಐಎನ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08-11-2017

ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊರಕಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಾಯ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಮರು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 196 ವಿಬ್ಯಾಇ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:16-09-2017

ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.117.00 ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 15 ಎಂಎಂಜಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:12-09-2017

ಕಾರಂಜಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 60. ಮತ್ತು 90. ರಲ್ಲಿ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಹಾಲಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ 65.97 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ 60.88 ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 38 ಎಂಎಂಜಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:07-09-2017

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 13.93ಹೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತಿರುವಿಗೆ (Diversion of 13.93Ha. Forest Land) ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತಿರುವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಪಾಲನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 93 ಎಂಎಂಜಿ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:30-08-2017

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 102 ಸೇಇಸಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:10-08-2017

ಮೆ: ಸತೀಶ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹುನಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿ., ಗೋಕಾಕ್ ಇವರಿಗೆ 2007-08 ರಿಂದ 2016-17 ರವರೆಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕರಡು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 18 ಎನ್ಐಎನ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:27-07-2017

ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ 0.198 ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ 17 ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೇಜನೆಯ ರೂ.91.40 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 13 ಎನ್ಐಎನ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:26-07-2017

. NEWS BULLETIN DATED 06-06-2017
Related to notification no. RD WRD 183 Sesaki 2013 (Part-1), Bengaluru, Dated 10-05-2017 { KARNATAKA WATER RESOURCES DEPARTMENT, Recruitment to the Cadre of Assistant Engineers and Junior Engineers (Special) Rules 2017 } has been forwarded to KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION (KPSC) who is the selection authority.
Any further queries on the subject, please contact KPSC or Log on to their website
http://www.kpsc.kar.nic.in

 

ಎತ್ತಿನಹಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊರಕಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಯ ನೀರನ ಲಭ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಮರು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 1 ವಿಬ್ಯಾಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16-05-2017

ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಿಂದನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:95-605/2017 ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ:157:ಸೇಸಕಿ:2016 ದಿನಾಂಕ:16-05-2017 --CONTEMPT APPLICATION NO.95-605/2017 SUBMITTED IN THE HONOURABLE SUPREME COURT AGAINST THE ORDER OF APPOINTMENT OF BACKLOG ASSISTANT ENGINEERS AS ADDITIONAL CHARGE OF ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEERS POST REG VIDE GOVT LETTER NO. PWD:157:SESAKI:2016 DATED:16-05-2017

ಮೆ: ಅಮೃತ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಹಿರೇಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವೈನರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದೂದ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 05 ವಿದುಗ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11-05-2017

KARNATAKA WATER RESOURCES DEPARTMENT, RECRUITMENT TO THE CADRE OF ASSISTANT ENGINEERS AND JUNIOR ENGINEERS (SPECIAL) RULES 2017 NOTIFICATION VIDE NO. RD WRD 183 Sesaki 2013 (Part-1), Bengaluru, Dated 10-05-2017

ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮತ್ತು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ-3 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 87 ಸೇಎಸು 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26-04-2017

ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ 19 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.34.38 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 22 ಎನ್ಐಎನ್ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27-04-2017

ಮೆ: ಎಕಾಸ್ ಎಸ್.ಇ.ಜಡ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 9 ಎನ್ಐಎನ್ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26-04-2017

ACCORDING ADMINISTRATIVE APPROVAL TO THE REVISED DPR OF TUBACHI BABLESHWARA LIS vide G.O. No. WRD 115 VIBYAE 2016 dated 21-02-2017

ACCORDING ADMINISTRATIVE APPROVAL TO THE DPR OF BRIDGE CUM BARRAGE CONSTRUCTED ACROSS HIRANYAKESHI RIVER NEAR SULTANPURA VILLAGE BELAGAVI DIST.,HUKKERI TALUK, vide G.O. No. WRD 40 NIN 2014 dated 25-02-2017

Extension of Time to Expert Committee formed for Submitting Report on Yettinahole Comprehensive Drinking Water Scheme along with to Study Alternative Availability of Water through various Source for PROVIDING Irrigation to Drought prone Areas of Chikkaballapura and Kolar Dist.vide G.O. No. WRD 01 VIBYAE 2016 dated 07-02-2017

ACCORDING PERMISSION FOR USING WATER FROM MARKANDEYA RIVER TO M/S BELAGAUM SUGARS PVT. LTD. BELAGAVI DIST. VIDE G.O. No. WRD 35 VIBYAMA 2016 dated 30-12-2016

Corrigendum dated 07-01-2017 to G.O. No. WRD 35 VIBYAE 2016 dated 20-08-2016

ACCORDING PERMISSION FOR USAGE OF WATER BY M/S HARMUS DISTILLERIES PVT LTD FROM KRISHNA RIVER IN RAIBHAG TALUK BELAGAVI VIDE G.O. NO. WRD 11 HIAYO 2016, BANGALORE, DATED 27-12-2016

RENEWAL OF PERMISSION FOR USAGE OF WATER FROM GHATAPRABHA RIVER BY M/S J.K.SEM LTD VIDE G.O. NO. WRD 52 NIN 2014, BANGALORE, DATED 27-12-2016

SUBMISSION OF ASSET AND LIABILITY DETAILS OF ASSISTANT AND JUNIOR ENGINEERS IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT REGARDS VIDE CHIEF ENGINEER C&B (S) BANGALORE LETTER NO.CBS:175:AE:ASSET&LIABILITY:ESD:2008-09, DATED:06-09-2016

SANCTIONING OF EDUCATION ALLOWANCE FOR AUTISM,CEREBRAL PALSY OR MENTAL RETARDATION CHILD OF STATE GOVERNMENT EMPLOYEE RECEIVING SPECIAL/GENERAL EDUCATION VIDE G.O. NO. FD35 SRP 2016, BANGALORE 2016, DATED 20-10-2016

RENEWAL OF PERMISSION FOR USAGE OF WATER BY M/S RITHVIK ENERGY GENERATION PVT LTD FROM PEROD 22-01-2012 TO 21-01-2017 VIDE G.O. NO. WRD 44 VIBYAE 2014, BANGALORE, DATED 15-11-2016

RENEWAL OF PERMISSION FOR USAGE OF WATER BY M/S AMR POWER PVT LTD FROM PEROD 04-11-2010 TO 03-11-2015 VIDE G.O. NO. WRD 43 VIBYAE 2014, BANGALORE, DATED 15-11-2016

TRANSFER OF SOME OF THE PROJECTS AND OFFICES FROM THE JURISDICTION OF KARNATAKA NEERAVARI NIGAM/GOVERNMENT TO THE ADMINISTRATION OF VISVESWARAIA JALA NIGAMA VIDE GO.NO. WRD 130 VIBYAE 2016 BANGALORE DATED 18-11-2016

NOTICE TO ATTEND COUNSELLING FOR ASSISTANT ENGINEERS BACKLOG POSTS (PWD,WRD,RDPR DEPARTMENTS) VIDE NO:WRDO/25/ESM/AE/BACKLOG/RECRUIT/POSTING/2016 DATED 16-11-2016

UKP 3RD NOTIFICATION FOR AES (MECHANICAL) VIDE NO. WRD 38 SESAKI 2015 DATED 28-10-2016 AND JES (CIVIL) VIDE NO. WRD 33 SESAKI 2015 DATED 28-10-2016

UKP AES (CIVIL) 3RD NOTIFICATION VIDE NO. WRD 42 SESAKI 2015 DATED 27-10-2016

CIRCULAR PERTAINING TO GRATUITY ACT 1972 VIDE NO. KAE 58 LWA 2016 DATED 13-10-2016

CORRIGENDUM DATED 05-10-2016 TO G.O. NO. WRD 71 VIBYAE 2016 DATED 13-07-2016

TEMPORARY WORKING PLACE FOR REGISTERED VISVESVARAYA JALA NIGAM OFFICE VIDE NOTIFICATION NO:WRD 35 VIBYAE 2016 (PART-2)DATED:05-10-2016

FORMATION OF HIGH LEVEL COMMITTE TO GET THE FINAL APPROVAL (2ND STAGE) FOR DIVERSION OF 13.93 HA FOREST LAND NECESSARY FOR YETTINAHOLE COMPREHENSIVE DRINKING WATER SCHEME VIDE G.O NO. WRD 93 VIBYAE 2016 BANGALORE, DATED 27-09-2016

FORMATION OF COMMITTE FOR SUBMITTING REPORT ON YETTINAHOLE COMPREHNSIVE DRINKING WATER SCHEME ALONG WITH TO STUDY ALTENATIVE AVAILABILITY OF WATER THROUGH VARIOUS SOURCES FOR PROVIDING IRRIGATION TO DROUGHT PRONE AREAS OF CHIKKABALLAPURA AND KOLAR DISTRICTS VIDE G.O NO. WRD 71 VIBYAE 2016 BANGALORE, DATED 16-09-2016

ACCORDING PERMISSION FOR WATER USAGE TO PROPOSED 2.6MW-1.5 MW CAPACITY MUGALKHOD MINI HYDEL PROJECT ACROSS GHATAPRABHA L.B.C NEAR MUGALKHOD VILLAGE , RAIBAG TALUK, BELAGAVI DISTRICT TO M/S MUDA BAGILU POWER PVT. LTD. SHIVMOGGA VIDE G.O NO. WRD 44 NIN 2014 BANGALORE, DATED 27-08-2016

PAYMENT OF INTEREST FOR DELAYED PAYMENTS of PENSION,GRATUITY,COMMUTATION OF PENSION AND LEAVE ENCASHMENT VIDE G.O FD(V)37 PEN 2016 Bangalore dated: 25-08-2016

FORMATION OF VISVESVARAYA JALA NIGAM REG VIDE GO NO:WRD 35 VIBYAE 2016 DATED: 20-08-2016

RENEWAL FOR THE PERMISSION ACCORDED FOR M/S SHIVASAKTI SUGARS LTD, SAVADATTI,RAIBHAG,BELAGAVI DISTRICT FOR LIFTING WATER FROM KRISHNA RIVER DATED:08-08-2016

FIRST DIVISION ASSISTANTS (FDA) TRANSFER MEMORANDUM VIDE NO: WRD/20/ESR/FDA/TRANSFER/2016-17 dated 15-07-2016

SECOND DIVISION ASSISTANTS (SDA) TRANSFER MEMORANDUM VIDE NO: WRD/ESH/SDA/TRANSFER/2016-17 dated 15-07-2016

TYPISTS TRANSFER MEMORANDUM VIDE NO: WRD/ESZ/TYPIST/TRANSFER/2016-17 dated 15-07-2016

GROUP-D TRANSFER MEMORANDUM VIDE NO: WRD/30/ESS/D-GROUP/TRANSFER/2016-17 dated 15-07-2016

JUNIOR ENGINEERS TRANSFER MEMORANDUM VIDE NO: WRD/ESK/JE/TRANSFER/2016-17 dated 11-07-2016

TRANSFER NOTIFICATION OF ASSISTANT ENGINEERS VIDE NO: WRD/ESM/AE/TRANSFER/2016-17 dated 04-07-2016

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF BASVESHWARA (KEMPAWADA) LIS VIDE GO NO WRD 9 HI A YO 2013 BANGALORE dated 22-06-2016

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF BASVESHWARA (KEMPAWADA) LIS VIDE GO NO WRD 9 HI A YO 2013 BANGALORE dated 22-06-2016

NOTIFICATION FOR RESERVATION IN RECURITMENT FOR HYDERABAD KARNATAKA AREA vide no: wrd 167 SEAVI 2013 dated 20-05-2016

UKP Batch AEs' (CIVIL) 2nd notification vide no: wrd 42 SESAKI 2015 dated 22-03-2016

KBJNL surrendered A.E.'s & J.E.'s Reposting List (CORRECTED) dated 21-03-2016

UKP Batch AEs' (Mechanical) 2nd notification vide no: wrd 38 SESAKI 2015 dated 19-03-2016 and JEs' (Civil) 2nd notification vide no: wrd 33 SESAKI 2015 dated 19-03-2016

Guide lines to be followed regarding initiating disciplinary action and registering criminal suit against the officers/officials involved in Irrigation projects and works irregularity cases

Sanctioning of Allowance to Government Employees towards upbringing of their Physically Challenged Children vide no: FD/1/SRP/2016, DATED: 19-01-2016

A.E.s' VACANCIES POSITION AS ON 27-01-2016 (AFTER COUNSELLING)

REVISED NOTIFICATION Dtd 26-01-2016- NOTICE FOR ATTENDING COUNSELLING OF AEs' POSTED TO KBJNL FOR REPOSTING

NOTIFICATION Dtd 18-01-2016- NOTICE FOR ATTENDING COUNSELLING OF AEs POSTED TO KBJNL FOR REPOSTING

Appointment Notification of Assistant Engineers (CIVIL) in Water Resources Department (UKP)vide no: WRD/42/SESAKI/2015, DATED: 20-10-2015

Appointment Notification of Assistant Engineers (MECHANICAL) in Water Resources Department (UKP) vide no: WRD/38/SESAKI/2015, DATED: 19-10-2015

Appointment Notification of Junior Engineers (MECHANICAL) in Water Resources Department (UKP) vide no: WRD/37/SESAKI/2015, DATED: 19-10-2015

Appointment Notification of Junior Engineers (CIVIL) in Water Resources Department (UKP) vide no: WRD/33/SESAKI/2015, DATED: 19-10-2015

Transfer Notification of Assistant Executive Engineer vide no: WRD/109/SESAA/2015, DATED: 20-08-2015

CONTINUATION OF CE WRDO,CENTRAL OFFICE BANGALORE AND OTHER OFFICES COMING UNDER ITS JURISDICTION ALONG WITH ATTACHED POSTS FROM 01-04-2015 VIDE GO NO: WRD 31 NMS 2015 BANGALORE , DATED 29-06-2015

SANCTION OF CHARGE ALLOWANCE TO THE EE PUT ON INDEPENDENT CHARGES OF SE POST, UNDER KCSR RULES 32 VIDE GO NO: PWD 124 SEASU 2015 , BANGALORE, DATED 02 MAY 2015

Transfer Notification of Superintendent Engineer vide no: WRD/105/SEASU/2015, DATED: 25-06-2015

Transfer Notification of Executive Engineer vide no: WRD/102/SEASU/2015, DATED: 25-06-2015

Transfer Notification of Assistant Executive Engineer vide no: WRD/75/SESAA/2015- PART-3, DATED: 25-06-2015

Posting of SDA put on KCSR rule 32 independent charges of FDAA reg. vide no: WRD/ESW/SDA-FDAA/Promotion/Posting/2014-15 ,DATED: 30-06-2015

Transfer Notification of Accounts Superintendent vide no: WRD/EST/A.S/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015

Transfer Notification of Assistant Engineers vide no: WRD/ESL/A.E/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015

Transfer Notification of First Division Assistants vide no: WRD/27/ESR/FDA/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015

Transfer Notification of Group-D vide no: WRD/08/ESS/Group-D/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015

Transfer Notification of Junior Engineers vide no: WRD/ESK/J.E/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015

Transfer Notification of Second Division Assistants vide no: WRD/ESJ/SDA/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015

Transfer Notification of Typist vide no: WRD/ESZ/TYPIST TRANSFER ORDER/2015, DATED: 24-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF AE -Vide NO.WRD ESL/AE/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF JE -Vide NO.WRD/ESK/JE/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF DRAFTS MAN -Vide NO.WRD/ESV-08/DM/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF BLUE PRINTERS -Vide NO.WRD/ESV-09/BP/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF DRIVERS -Vide NO.WRD/ESJ/DRIVERS/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF SUPERINTENDENT -Vide NO.WRD/ESV-05/SUPERINTENDENT/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF FDA -Vide NO.WRD/27/ESR/FDA/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF SDA -Vide NO.WRD/ESJ/SDA/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF STENO -Vide NO.WRD/ESZ/SETNO/TRANSFER/2015, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF TRACERS -Vide NO.WRD/ESV-10/TRACERS/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF TYPIST -Vide NO.WRD/ESZ/TYPIST/2015, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF GROUP-D -Vide NO.WRD/08/ESS/GROUP-D/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF EE -Vide NO.WRD 102 SE A SU 2015,BANGALORE, DATED: 19-06-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF AEE -Vide NO.WRD 75 SE SA A 2015, (PART-1) and NO.WRD 75 SE SA A 2015, (PART-2) BANGALORE, DATED: 20-06-2015

SANCTION OF CHARGE ALLOWANCE TO THE AEs (DIV-1) PUT ON INDEPENDENT CHARGES OF AEE (DIV-1) CADRE, UNDER KCSR RULE 32 VIDE GO NO: PWD 318 SESAA 2015 (PART), BANGALORE, DATED 06 MAY 2015

UTILISING WATER FROM GHATAPRABHA RIVER FOR SUGARCANE RESEARCH AND DEVELOPMENT VIDE G.O No WRD 7 NIS 2014 BANGALORE DATED 28-04-2015

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF KOLACHI RIGHT BANK CANAL MODERNISATION WORKS VIDE G.O No. WRD 43 MPS 2014, BANGALORE DATED 27-04-2015

ORDERS RELATING TO NATIONAL ANTHEM OF INDIA

MEMORANDUM FOR REPOSTING OF FDA VIDE NO.WRD/ESR/99/DVI DA SA/BADHTI/STHA.NI/2014-2015 DATED 17-03-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF AAO VIDE NO. WRD 43 SE A SU 2015 DATED 12-03-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF AEE VIDE NO. WRD 27 SE SA A 2015 DATED 12-03-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF AE & JE VIDE NO. WRD 27 SE SA KI 2015 DATED 12-03-2015

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR THE REVISED ESTIMATE OF UPPER BHADRA PROJECT WORKS VIDE GOVERNMENT ORDER NO: WRD 53 vibyae 2014, Bangalore,Dated:06/03/2015

GOVERNMENT ORDER NO: WRD 213 SeASu2014, Bangalore,Dated:10/02/2015

GOVERNMENT ORDERS FROM 2012 to 2014

TRANSFER NOTIFICATION OF EE -Vide NO.WRD 2 SE A SU 2015,BANGALORE, DATED: 13-02-2015

TRANSFER NOTIFICATION OF AEE -Vide NO.WRD 224 SE SA A 2014,BANGALORE, DATED: 23-01-2015

C & R Notification -Vide NO.WRD 293 Sesaki 2005,BANGALORE, DATED: 03-12-2014

TRANSFER NOTIFICATION OF EE -Vide NO.WRD 236 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 02-12-2014

TRANSFER NOTIFICATION OF AEE -Vide NO.WRD 236 SE SA A 2014,BANGALORE, DATED: 02-12-2014

Modified Transfer List of AEEs vide No WRD 193 SE SA A 2014 Bangalore dated 27.11.2014

ESMF Notifications of Dams under DRIP

Creating the Land Acquisition and Forest cell under Water Resources Department vide G.O No WRD/124/ SE A SU /2014 Bangalore dated 25-08-2014

Draft of the Karnataka Water Resources Services (Recruitment) Rules 2014 vide Notification No WRD 293 SESAKI 2005 Bangalore dated 05-09-2014

Transfer Memorandum of Superintendants vide No WRD/ESV/Superintendants/Transfer/ 2014 Bangalore dated 25-08-2014

Transfer Memorandum of FDA vide No WRD/ESR/F.D.A./Transfer/ 2014 Bangalore dated 25-08-2014

Transfer Memorandum of Stenographers vide No WRD/ESZ/Stenographers/Transfer/ 2014 Bangalore dated 25-08-2014

Transfer Memorandum of SDA vide No WRD/ESJ/S.D.A./Transfer/ 2014 Bangalore dated 25-08-2014

Transfer Memorandum of Typists vide No WRD/ESZ/Typists/Transfer/ 2014 Bangalore dated 25-08-2014

Transfer Memorandum of Drivers vide No WRD/ESG/Drivers/Transfer/ 2014 Bangalore dated 25-08-2014

Transfer Memorandum of Group D vide No WRD/ESS/67/Group-D/Transfer/ 2014 Bangalore dated 25-08-2014

Transfer Memorandum of AE vide No WRD/20/ESL/A.E/Transfer 2014 Bangalore dated 25-08-2014

Transfer Memorandum of JE vide No WRD/ESK/38/J.E/Transfer 2014 Bangalore dated 25-08-2014

Transfer Notification of AEE vide No WRD 171 SE SA A 2014 Bangalore dated 18.08.2014

TRANSFER NOTIFICATION OF SE -Vide NO.WRD 158 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 18-08-2014

TRANSFER NOTIFICATION OF EE -Vide NO.WRD 188 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 18-08-2014

TRANSFER NOTIFICATION OF AEE -Vide NO.WRD 135 SE SA A 2014,BANGALORE, DATED: 06-08-2014

TRANSFER NOTIFICATION OF SE -Vide NO.WRD 189 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 04-08-2014

TRANSFER NOTIFICATION OF EE -Vide NO.WRD 159 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 04-08-2014

TRANSFER NOTIFICATION FOR SECRETARIAT EE AND AEE -Vide NO.WRD 143 SE SA A 2014,BANGALORE, DATED: 04-08-2014

CONTINUATION OF OFFICE AND TEMPORARY POSTS ATTATCHED TO SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER MANDYA DIST.FROM 01/04/2014 G.O. NO.WRD 36 MMK 2014,BANGALORE, DATED: 10-07-2014

FORMATION OF HIGH LEVEL COMMITTEE AND HIGH LEVEL OFFICERS COMMITTEE PERTAINING TO YETTINAHOLE COMPREHENSIVE DRINKING WATER SCHEME G.O. NO.WRD 146 VIBYAe 2014,BANGALORE, DATED: 02-07-2014

THE KARNATAKA DAILY WAGE EMPLOYEES WELFARE RULES 2012 (NOTIFICATION: DAPL 77 SHA SA NE 2012, DATED: 15-02-2013) DETAILS OF DAILY WAGES EMPLOYEES AS PER THE ACT OF WRD

COMMITTEE FORMATION FOR THE UTILISATION OF WATER FROM RESERVOIRS OF MAJOR AND MEDIUM IRRIGATION AT THE TIME OF SCARCITY OF DRINIKING WATER DURING SUMMER NO.WRD.60.KBN 2013, BANGALORE DATED 05-03-14

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF NANDAWADAGI LIS NO.WRD.308.KBN 2013, BANGALORE

       DATED 01-03-14

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR FILLING UP OF 4MI TANKS IN INDI TALUK BIJAPUR DIST NO.WRD.295.KBN 2013, BANGALORE

       DATED 28-02-14

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR FILLING UP OF 6MI TANKS IN BIJAPUR DIST NO.WRD.13.KBN 2014, BANGALORE

       DATED 28-02-14

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR FILLING UP OF 8MI TANKS IN INDI TALUK BIJAPUR DIST NO.WRD.296.KBN 2014, BANGALORE

       DATED 28-02-14

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF TUBACHI BABLESHWAR LIS NO.WRD.52.VIBYAe 2014, BANGALORE

       DATED 28-02-14

KPSC NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF ASSISTANT ENGINEERS (MECHANICAL) NO.WRD.221.SESAKI 2013, BANGALORE

       DATED 28-02-14

KPSC NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF ASSISTANT ENGINEERS (CIVIL) NO.WRD.224.SESAKI 2013, BANGALORE

       DATED 28-02-14

GEMFRO INTERNATIONAL LIMITED G.o.NO.WRD.6 MPS 2010, BANGALORE

       DATED 21-02-14

ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR REVISED DPR OF YETTINAHOLE PROJECT NO.WRD.203.VIBYAe 2012, BANGALORE

       DATED 17-02-14

Green field cement plant G.o.NO.W.R.D.56 NIN 2012, BANGALORE

       DATED 06-02-14

Shri Basavesvara Sugars Ltd G.o.NO.W.R.D.09 HBP 2007, BANGALORE

       DATED 06-12-13

. NOTIFICATION FOR RECEIVING APPLICATIONS FOR FACULTY POSTS ON CONTRACT BASIS AT WALMI     

NOTIFICATION FOR RECEIVING APPLICATIONS FOR FACULTY POSTS ON CONTRACT BASIS AT WALMI 

. APPOINTMENT OF DRIVERS IN WATER RESOURCES DEPARTMENT  

.    DELEGATION OF ENHANCED FINANCIAL POWERS TO PUBLIC WORKS AND WATER RESOURCES DEPARTMENT OFFICERS  REVISION REG. GO.NO.PWD 671 FC-1 2009 BANGALORE DATED 03-02-2010  

.    NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF DIRECTOR WALMI

.   RECONSTITUTION OF BOARD OF CHIEF ENGINEERS REGARDING GO.NO.PWD 107 CRM 92 BANGALORE

       DATED 25-05-1992

.   BOARD OF CHIEF ENGINEERS –RECONSTITUTION OF CORRIGENDUM NO. PWD 107. CRM 92 DATED 05-08-1992

.    RECONSTITUTION OF TECHNICAL COMMITTEE FOR KRISHNA WATER DISPUTE. GO.NO.WRD 20 KDD 2005,

       BANGALORE DATED 10-06-2005

.    RECONSTITUTION OF MAJOR IRRIGATION PROJECTS CONTROL BOARD GO. NO. W.R.D. 38 NPC 2008, BANGALORE

       DATED 30-08-2008

.    RECONSTITUTION OF TECHNICAL ADVISORY COMMITTEE GO.NO.W.R.D.57 NPC 2007, BANGALORE DATED 09-01-2008.

.    CAUVERY WATER DISPUTE-RECONSTITUTION OF TECHNICAL COMMITTEE REGARDING GO.NO.ID.1 CDD 2000

       DATED 10-06-2000

.  THE KARNATAKA TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENTS ORDINANCE 2000 NOTIFICATION NO. DPAL 29 SHASANA

      1999,BANGALORE DATED 19-08-2000  

. DAM SAFETY CELL G.O.NO.ID/55/CDM/99/(P-1)/BANGALORE DATED 13-09-2000

committee for beautification of gardens NEAR DAM SITE G.o.NO.W.R.D.41 MBI 2010, BANGALORE

       DATED 25-05-10

. State Water Policy 2002

 

Top